ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท”

ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท

 

กิจกรรม  “ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท”  พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท เพียงซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชทีรุ่นกิจกรรม “ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท” (ลายแคมป์ปิ้ง, ลายอวกาศ, ลายไดโนเสาร์, และลายรถแข่ง) รสใดก็ได้ เพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัลและใช้สิทธิ์ลุ้นรางวัล ยกเว้นขนาด 165 มล. ที่สามารถร่วมกิจกรรมเฉพาะสะสมคะแนนแลกรางวัลเท่านั้น ร่วมกิจกรรมเพียงพลิกเปิด QR code ที่พับอยู่บริเวณด้านบนกล่องใกล้ที่เจาะหลอด แล้วทำการสแกน QR Code ส่งเข้ามาในระบบของ LINE Official: @Ovaltinesmart 
 

เงื่อนไขกิจกรรม “ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท”  พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท
1. ผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม “ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท”  พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)
2. รายละเอียดกิจกรรม:
             2.1 ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.
             2.2 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชทีรุ่นกิจกรรม“ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท” (ลายแคมป์ปิ้ง, ลายอวกาศ, ลายไดโนเสาร์, และลายรถแข่ง) รสชาติใด ขนาดใดก็ได้เพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัลและใช้สิทธิ์ลุ้นรางวัล ยกเว้น ขนาด 165 มล.สามารถร่วมกิจกรรมเฉพาะสะสมคะแนนแลกรางวัลเท่านั้น  ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถร่วมกิจกรรมจากการพลิกเปิด QR code ที่พับอยู่บริเวณด้านบนกล่องใกล้ที่เจาะหลอด แล้วทำการสแกน QR Code ส่งเข้ามาในระบบของ LINE Official: @Ovaltinesmart โดย 1 QR code ที่ถูกสแกนส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนนสำหรับการแลกรางวัล และ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยแต่ละ QR code จะสามารถถูกสแกนสะสมคะแนนเข้ามาในระบบได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 
โดยคะแนนดังกล่าวสามารถร่วมกิจกรรมได้ดังนี้
                        2.2.1 แลกของรางวัลตามจำนวนคะแนนที่สะสม โดยสามารถสะสมและแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยหากเลยระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าว คะแนนในระบบจะถูกตัดและจะไม่สามารถแลกของรางวัลได้
รายละเอียดรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และจำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม มีดังนี้
- กระเป๋าผ้าท่องโลกพี่สมาร์ท ลายแคมป์ปิ้ง จำนวน 300 ชิ้น ลายท่องโลกอวกาศ จำนวน 300 ชิ้น มูลค่าใบละ 99 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 25 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม 600 ชิ้น 
- กระเป๋าใส่ดินสอ 3D ลายไดโนเสาร์ จำนวน 100 ชิ้น ลายจรวดอวกาศ จำนวน 150 ชิ้น และลายม้ายูนิคอร์น จำนวน 150 ชิ้น มูลค่าใบละ 150 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 50 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  400 ชิ้น 
- โต๊ะฝึกวาดเขียนเสริมการเรียนรู้ (LED Project Drawing Table) มูลค่าชุดละ 250 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 200 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  150 ชิ้น 
- บัตรเติมเงิน Roblox มูลค่าใบละ 300 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 300 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  100 ชิ้น 
ของรางวัลในการแลกคะแนน รวมมูลค่า 186,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
โดย 1 บัญชี LINE account และ หมายเลขโทรศัพท์ สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยไม่สามารถรวมคะแนนจากหมายเลขโทรศัพท์ และ ชื่อ LINE Account ที่แตกต่างกันได้
                          2.2.2 ลุ้นรางวัลชิงโชค 
ชุดของเล่นเสริมทักษะ ชุดกระเป๋าเป้อาชีพเชฟเสริมพัฒนาการ มูลค่า 499 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 180 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 89,820 บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดย 1คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค และ iPad Air รุ่น 10.9” Wi-Fi ความจุ 64 GB มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 215,100 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดย 1 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค ยกเว้นขนาด 165 มล. ที่สามารถร่วมกิจกรรมเฉพาะสะสมคะแนนแลกรางวัลเท่านั้น
                2.3 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Ovaltine Thailand https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
3. กำหนดการเล่นลุ้นรางวัลชิงโชคจำนวน 3 ครั้ง  ดังนี้
                3.1 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 หมดเขต วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 23.59 น.
                3.2 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น.
                3.3 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หมดเขต วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น.
4. กำหนดการจับรางวัลชิงโชค จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
                4.1 จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11. 00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 124-126/2565) ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี)
                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand   https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
                4.2 จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11. 00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 124-126/2565) ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี
                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand   https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
                4.3 จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. (ใบอนุญาตเลขที่ 124-126/2565) ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 
                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand  https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
                4.4 โดยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการจับรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                4.5 ในกรณีที่ไม่สามารถมอบของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความผิดของผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบและจะดำเนินการหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าของรางวัลเดิมมาให้ผู้ร่วมกิจกรรมแทน
5. ของรางวัล
รายละเอียดของรางวัลจะแบ่งเป็นรางวัลจากการแลกคะแนน และรางวัลจากการลุ้นรางวัลจับฉลาก ตามรายละเอียด ดังนี้
                5.1 รางวัลจากการแลกคะแนน
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ตามรายละเอียดรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และจำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม มีดังนี้
- กระเป๋าผ้าท่องโลกพี่สมาร์ท ลายแคมป์ปิ้ง จำนวน 300 ชิ้น ลายท่องโลกอวกาศ จำนวน 300 ชิ้น มูลค่าใบละ 99 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 25 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม 600 ชิ้น 
- กระเป๋าใส่ดินสอ 3D ลายไดโนเสาร์ จำนวน 100 ชิ้น ลายจรวดอวกาศ จำนวน 150 ชิ้น และลายม้ายูนิคอร์น จำนวน 150 ชิ้น มูลค่าใบละ 150 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 50 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  400 ชิ้น 
- โต๊ะฝึกวาดเขียนเสริมการเรียนรู้ (LED Project Drawing Table) มูลค่าชุดละ 250 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 200 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  150 ชิ้น 
- บัตรเติมเงิน Roblox มูลค่าใบละ 300 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 300 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  100 ชิ้น 
ของรางวัลในการแลกคะแนน รวมมูลค่า 186,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพิ่มเติมเงื่อนไขในการสะสมคะแนนสำหรับแลกของรางวัล วันที่ 21 เมษายน 2566 ดังนี้ 
สแกน 1 QR code ได้รับ เป็น 2 คะแนน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566, วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สำหรับสะสมคะแนนแลกของรางวัลเท่านั้น (สำหรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลยังคงเป็น สแกน 1 QR code ได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล)
                5.2 รางวัลจากการลุ้นรางวัลจับฉลาก
                5.2.1 ครั้งที่ 1 รางวัล ชุดของเล่นเสริมทักษะ ชุดกระเป๋าเป้อาชีพเชฟเสริมพัฒนาการ   มูลค่า 499 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,940 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ iPad Air รุ่น 10.9” Wi-Fi ความจุ 64 GB มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,700 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย 1 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค
                5.2.2 ครั้งที่ 2 รางวัล ชุดของเล่นเสริมทักษะ ชุดกระเป๋าเป้อาชีพเชฟเสริมพัฒนาการ   มูลค่า 499 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,940 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ iPad Air รุ่น 10.9” Wi-Fi ความจุ 64 GB มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,700 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย 1 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค
                5.2.3 ครั้งที่ 3 รางวัล ชุดของเล่นเสริมทักษะ ชุดกระเป๋าเป้อาชีพเชฟเสริมพัฒนาการ   มูลค่า 499 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,940 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ iPad Air รุ่น 10.9” Wi-Fi ความจุ 64 GB มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,700 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย 1 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 189 รางวัล รวมมูลค่า 304,920 (สามแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
6. เงื่อนไขและกติกาการสแกนเพื่อสะสมคะแนน
                6.1 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้อง เป็นผู้อาศัยในประเทศไทย ในกรณีเป็นชาวต่างด้าวต้องมีหลักฐานการในการทำงานและการพำนักอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
                6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ (LINE)
                6.3 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                                6.3.1 มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โอวัลติน สมาร์ทแบบกล่องยูเอชที รุ่นกิจกรรม“ตะลุยโลกกว้าง เสริมการเรียนรู้กับพี่สมาร์ท” ” (ลายแคมป์ปิ้ง, ลายอวกาศ, ลายไดโนเสาร์, และลายรถแข่ง)  ที่มี QR Code ด้านบนกล่องใกล้ที่เจาะหลอด รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ยกเว้น ขนาด 165 มล. สามารถร่วมกิจกรรมเฉพาะสะสมคะแนนแลกรางวัลเท่านั้น    
เพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางไลน์ Line official account : @Ovaltinesmart เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เป็นหนึ่งชื่อ - นามสกุล (ที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน) ต่อหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ และ ชื่อ LINE Account เท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
                                6.3.2 รุ่นปฏิบัติการในโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ระบบ iOS รองรับระบบปฏิบัติการ 10 ขึ้นไป ระบบ Android รองรับระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป ระบบไลน์ รองรับเวอร์ชั่น 9.14.0 ขึ้นไป 
                                6.3.3 โดย 1 QR code ที่ถูกสแกนส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนนในการแลกของรางวัล และ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยแต่ละ QR code จะสามารถถูกสแกนสะสมคะแนนเข้ามาในระบบได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 
                                6.3.4 คะแนนจากการสะสม QR code แลกรางวัลและลุ้นรางวัล เป็นการประมวลผลจากระบบปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรม เป็นที่สิ้นสุด
                                6.3.5 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้
• หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป 
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด 
                                6.3.6 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บชิ้นส่วนกล่องโอวัลตินสมาร์ท ที่มี QR code ด้านบนใกล้ที่เจาะหลอดไว้เป็นหลักฐาน ตลอดระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ สำหรับสะสมคะแนน และสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้คะแนน หรือ มอบรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่มีชิ้นส่วน QR Code ด้านบนกล่องของโอวัล สมาร์ท 
                                6.3.7 หากผู้ร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัยในการสะสมคะแนน และสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลบริษัทฯจะร้องขอในการส่งชิ้นส่วนกล่องโอวัลตินสมาร์ท ที่มี QR code ด้านบนกล่องใกล้ที่เจาะหลอด ส่งกลับมาตรวจสอบโดยผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งชิ้นส่วนกลับมาตรวจสอบ
                                6.3.8 ซึ่งเมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนที่ Line Official Account แล้ว บริษัทฯจะเก็บข้อมูลคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯแล้วเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเล่น จะทำการพิมพ์ข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าออกจากระบบลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนโดยมีสักขีพยานตรวจสอบการพิมพ์ แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมากองรวมกัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป
                หากคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งกลับมายังศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เบอร์ติดต่อ 02-7424330 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสอบถามและตรวจสอบต่อไปได้ หรือติดต่อทาง Line official account : @Ovaltinesmart  หรือทางกล่องข้อความ https://www.facebook.com/OvaltineThailand/inbox 
                6.4 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเท่านั้น จึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
                6.5 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และกิจกรรมจับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้
7. เงื่อนไขการแลกของรางวัลจากคะแนนสะสม
7.1 หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลที่แลกภายใน 60 วันทำการ
8. เงื่อนไขการรับของรางวัลจากการจับรางวัล
8.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลท้องที่ภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด (บุคคลนอกราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมได้) ต้องส่งสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือพาสสปอร์ต  1 ชุด พร้อมแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีโปรแกรมไลน์ @Ovaltinesmart ที่ใช้สมัครสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน ถูกต้องตรงกับประกาศ มาที่ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล หากผู้โชคดีมีหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่ทำการ  ภายใน 45 วันหลังจากที่ทำการประกาศผลในแต่ละครั้ง จะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยส่งมาที่ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
8.2 ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวหรือรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 
8.3 เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะมีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับรางวัล ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ 
8.4 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
8.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลโดยที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับของรางวัลแต่ละรายการที่ระบุไว้
8.6 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.7 การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
8.8 บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
8.9 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
8.10 ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
8.11 พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
8.12 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
8.13 กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรหัสQR Code ที่ผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขรหัสผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน
8.14 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
8.15 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้
9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม โทร. 02-7424330 ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อทาง Line official account: @Ovaltinesmart หรือทางกล่องข้อความ https://www.facebook.com/OvaltineThailand/inbox