ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ผจญภัยกับพี่สมาร์ท พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท เพียงสะสมใบเสร็จโอวัลตินสมาร์ท ยูเอชที ทุกรส ทุกขนาด

เงื่อนไขกิจกรรม ผจญภัยกับพี่สมาร์ท พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท

1.          ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรม ผจญภัยกับพี่สมาร์ท พร้อมทั้งแลกทั้งลุ้นรางวัลจากโอวัลติน สมาร์ท ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)

2.            รายละเอียดกิจกรรม :

                2.1   ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.

                2.2   เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชที รสใด ขนาดใดก็ได้ ยกเว้นขนาด 165 มล.ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถร่วมกิจกรรมรับคะแนนจากใบเสร็จที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชที โดยใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลติน สมาร์ท ทุกๆ 40 บาท นับเป็น 1 คะแนน ต่อ 1 ใบเสร็จโดยไม่สามารสะสมใบเสร็จได้ สามารถสะสมคะแนนผ่านช่องทาง ไลน์ Line official account : @Ovaltinesmart  โดยคะแนนดังกล่าวสามารถร่วมกิจกรรมได้ดังนี้

                        2.2.1  แลกของรางวัลตามจำนวนคะแนนที่สะสม โดยสามารถสะสมและแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 0.01 น.ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น. โดยหากเลยระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าว คะแนนในระบบจะถูกตัดและจะไม่สามารถแลกของรางวัลได้

รางวัล

จำนวนคะแนนที่ใช้แลก

จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม

กระเป๋าใส่เครื่องเขียน มูลค่าใบละ 89 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 3 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม 2,000 ชิ้น

กระเป๋าเป้พี่สมาร์ท มูลค่าใบละ 499 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 25 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  600 ชิ้น

ตุ๊กตาพี่สมาร์ท มูลค่าตัวละ 3,500 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 100 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม    60 ชิ้น

รวมมูลค่าของรางวัลมูลค่า 687,400 บาท

ในกรณีที่มีผู้แลกของรางวัลเกินจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลโดยที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับของรางวัลแต่ละรายการที่ระบุไว้

1 บัญชี LINE account และ หมายเลขโทรศัพท์ สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยไม่สามารถรวมคะแนนจากหมายเลขโทรศัพท์และ ชื่อ LINE Account ที่แตกต่างกันได้

                2.2.2  ลุ้นรางวัลชิงโชค นาฬิกา imoo Watch Phone รุ่น Z6 มูลค่า 7,499 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 224,970 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดย 1คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากชิงโชค

                2.3  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Ovaltine Thailand https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

3.             กำหนดการเล่นลุ้นรางวัลชิงโชคจำนวน 3 ครั้ง  ดังนี้

                3.1          ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 หมดเขต วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 23.59 น.

                3.2          ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2564 หมดเขต วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.

                3.3          ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 หมดเขต วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.

4.            กำหนดการจับรางวัลชิงโชค จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

                4.1          จับรางวัลครั้งที่1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11. 00 น.  (ใบอนุญาตเลขที่ 176/2563 เล่มที่ 4/2564 ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี)

                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่1 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand   https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

                4.2          จับรางวัลครั้งที่2  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11. 00 น.  (ใบอนุญาตเลขที่ 177/2563  เล่มที่ 5/2564 ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี

                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่2 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand   https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

                4.3          จับรางวัลครั้งที่3 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.  (ใบอนุญาตเลขที่ 178/2563 เล่มที่ 6/2564  ออก ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลที่โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ที่2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 

                ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่3 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. ทาง Facebook Ovaltine Thailand   https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

                4.4         โดยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการจับรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

                4.5        การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับแจ้งตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.            ของรางวัล

รายละเอียดของรางวัลจะแบ่งเป็นรางวัลจากการแลกคะแนน และรางวัลจากการลุ้นรางวัลจับฉลาก ตามรายละเอียด ดังนี้

                5.1          รางวัลจากการแลกคะแนน

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ตามรายละเอียด ดังนี้

รางวัล

จำนวนคะแนนที่ใช้แลก จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม

กระเป๋าใส่เครื่องเขียน มูลค่าใบละ 89 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 3 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม 2,000 ชิ้น

กระเป๋าเป้พี่สมาร์ท มูลค่าใบละ 499 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 25 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม  600 ชิ้น

ตุ๊กตาพี่สมาร์ท มูลค่าตัวละ 3,500 บาท : จำนวนคะแนนที่ใช้แลก 100 คะแนน จำนวนของรางวัลตลอดกิจกรรม    60 ชิ้น

รวมมูลค่าของรางวัลมูลค่า 687,400 บาท

                5.2          รางวัลจากการลุ้นรางวัลจับฉลาก

                5.2.1  ครั้งที่ 1 รางวัลนาฬิกา imoo Watch Phone รุ่น Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 74,990 บาท คละสี

                5.2.2  ครั้งที่ 2 รางวัลนาฬิกา imoo Watch Phone รุ่น Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 74,990 บาท คละสี

                5.2.3  ครั้งที่ 3 รางวัลนาฬิกา imoo Watch Phone รุ่น Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 74,990 บาท คละสี

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 224,970 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

6.             เงื่อนไขและกติกาการสะสมใบเสร็จเพื่อสะสมคะแนน

                6.1  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างด้าวอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีหลักฐานการในการทำงานและการพำนักอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

                6.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ (LINE)

                6.3  ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                                6.3.1.       มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชที รสใด  ขนาดใดก็ได้ ยกเว้นขนาด 165 มล.ซึ่งมียอดซื้อตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป โดยใบเสร็จจะต้องแสดงว่าซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าดังต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่ บิ๊กซี (ทุกรูปแบบ), เทสโก้โลตัส (ทุกรูปแบบ), ท็อปส์ (ทุกรูปแบบ) ,กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, ฟู้ดแลนด์, แม็กซ์แวลู, เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่ มาร์ท, วิลล่า , ลอว์สัน, ซีเจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และจิฟฟี่ และลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางไลน์ Line official account : @Ovaltinesmart โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางการซื้อสินค้า และถ่ายภาพใบเสร็จ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล และวันที่ เดือน ปี ที่ส่งใบแสร็จด้านบนใบเสร็จ  ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เป็นหนึ่งชื่อ - นามสกุล (ที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน) ต่อหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์และ ชื่อ LINE Account เท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม

                                6.3.2       ใบเสร็จที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ คือ  ใบเสร็จที่ระบุรายการซื้อโอวัลติน สมาร์ท แบบกล่องยูเอชที รสใด ขนาดใดก็ได้ ยกเว้นขนาด 165 มล. ซึ่งมียอดซื้อตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป จากร้านค้าที่กำหนดในข้อ 6.3.1 โดยใบเสร็จที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องเป็นใบเสร็จที่มีรายการซื้อตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

 ใบเสร็จที่ไม่ตรงกับกับกติกา ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การให้คะแนน มีดังต่อไปนี้

- ไม่เขียนชื่อ ด้านบนของใบเสร็จ

- สินค้าที่ซื้อไม่ตรงกับสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น

- ยอดซื้อสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ข้างต้น

- ไม่เขียนวัน เดือน ปี ที่ส่งใบเสร็จเข้าร่วมกิจกรรม ด้านบนของใบเสร็จ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งใบเสร็จซ้ำ

- ใบเสร็จซื้อจากร้านค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

- ไม่เห็นเลขที่ใบเสร็จ

- ใบเสร็จระบุระยะเวลาในการซื้อสินค้านอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อ 6.3.2

- ภาพของใบเสร็จไม่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อสินค้า หรือ ระยะเวลาในการซื้อสินค้า หรือ มี เลขที่ของใบเสร็จในร้านค้าที่กำหนดในข้อ 6.3.1 และ 6.3.2  ไม่ครบถ้วน

           6.3.3      รุ่นปฏิบัติการในโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ระบบ iOS รองรับระบบปฏิบัติการ 10 ขึ้นไป ระบบ Android รองรับระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป ระบบไลน์ รองรับเวอร์ชั่น 9.14.0 ขึ้นไป

           6.3.4       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อง เขียน ชื่อ และวัน เดือน ปี ที่ส่งใบเสร็จเข้าร่วมกิจกรรม ลงบนใบเสร็จที่ถูกต้องตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 ให้ชัดเจนทุกครั้งและส่งรูปใบเสร็จที่สมบูรณ์ และสามารถเห็นรายละเอียดข้างต้นได้ชัดเจน มาที่ Line official account : @Ovaltinesmart โดย 1 ใบเสร็จสามารถสะสมคะแนนได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถส่งรูปใบเสร็จได้สูงสุด 30 ใบเสร็จต่อคน ต่อวัน

          6.3.5       ทุกๆยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 40 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ในกรณีที่ยอดซื้อเป็นเศษเกินจากทุกๆ 40 บาท แต่ไม่ถึง 80 บาท จะไม่สามารถนำไปรวมกับใบเสร็จอันอื่นได้  ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของกิจกรรมตามที่กำหนดในข้อ 6.3.2  และทุกๆ 1 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจับฉลากประจำเดือนนั้นๆ ซึ่งจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ข้ามไปเดือนถัดไปได้

          6.3.6       ใบเสร็จที่ส่งมาจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 6.3.5 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบเสร็จในระบบ ซึ่งจะมีผลในส่วนของคะแนนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากพบว่าใบเสร็จที่ได้รับไม่ตรงตามกติกาที่กล่าวไว้ในข้อ 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 และ 6.3.5 คะแนนอย่างเป็นทางการจะถูกอัพเดทในระบบประมวลผลจากระบบประมวลผลของบริษัทฯและแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับใบเสร็จในระบบโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกคะแนนที่ไม่ถูกต้องตามกติกา

           6.3.7       ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบรูปใบเสร็จ และ/หรือ ขอหลักฐานเป็นใบเสร็จจริงจากผู้ร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ หรือติดต่อขอรับโดยตรงหากเกิดกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าได้ทำถูกต้องตามกติกาที่ระบุไว้หรือไม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งไปรษณีย์เอง ระยะเวลาในการตรวจสอบและร้องขอใบเสร็จจะอยู่ในช่วงเวลาการตรวจสอบใบเสร็จ 7 วันทำการ

                หากคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งกลับมายังศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เบอร์ติดต่อ 02-7424330 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสอบถามและตรวจสอบต่อไปได้ หรือติดต่อทาง Line official account : @Ovaltinesmart  หรือทาง กล่องข้อความ https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

                6.4          เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกในข้อ 6 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้

                6.5          ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และกิจกรรมจับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

7.         เงื่อนไขการแลกของรางวัลจากคะแนนสะสม

7.1          หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลที่แลกภายใน 45 วัน ในกรณีที่ของรางวัลที่แลกหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลโดยที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับของรางวัลแต่ละรายการที่ระบุไว้ หรือรอเพื่อรับรางวัลเดิมภายใน 60 วันหลังการแลกคะแนน

8.            เงื่อนไขการรับของรางวัลจากการจับรางวัล

8.1          ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต 1 ชุด พร้อมแสดงหลักฐานหน้าข้อมูลส่วนตัวของโปรแกรมไลน์ Line official account : @Ovaltinesmart และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ถูกต้องตรงกับประกาศมาที่ บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล หากผู้โชคดีมีหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการต่อไป

8.2          ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลอื่น ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ โดยคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปแทน

8.3          ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด

8.4          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลโดยที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับของรางวัลแต่ละรายการที่ระบุไว้

8.5          รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.6          การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด

8.7          บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

8.8          หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

8.9          ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

8.10        พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

                8.11        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด

                8.12        เมื่อลูกค้าทำการส่งใบเสร็จสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัลแล้ว  บริษัทฯจะเก็บข้อมูลคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเล่นจะทำการพิมพ์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าออกจากระบบลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนโดยมีสักขีพยานตรวจสอบการพิมพ์  แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมากองรวมกัน   เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

                8.13        บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

                8.14        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

9.            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม โทร. 02-7424330 ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อทาง Line official account : @Ovaltinesmart  หรือทาง กล่องข้อความ https://www.facebook.com/OvaltineThailand/